De opleiding is zo ingericht, dat je werkt van eenvoudige naar complexe projecten.

De opleiding duurt 4 jaar. Aan de projecten is een niveau (A t/m C) gekoppeld. Dit komt ongeveer overeen met wat we vroeger leerjaren noemden. Het laatste jaar is afstuderen.

Binnen de opleiding Infra maken we geen gebruik meer van leerjaren omdat je de opleiding individueel doorloopt. In niveau A, B en C kun je variëren in snelheid of complexiteit van de leerstof. Dit gebeurt altijd in overleg met de docenten. Zo komt jouw individuele leervermogen het best tot zijn recht.

Per niveau staat een onderwerp binnen de infra centraal. Iedere 5 weken bespreken we met jou je voortgang en ga je al of niet door naar de volgende vijf weken. Die 5 weken noemen wij een periode. Een schooljaar heeft 8 blokken. Het laatste blok op school is de afsluitingsblok. In deze blok is ruimte voor examens, afronding van opdrachten en excursies!

Hieronder volgt een overzicht van de projecten, het onderwerp en de duur in perioden.

Niveau A (grondwerk)
- start opleiding (introductieprogramma);
- basistraject (2 blokken);
- grondwerkproject (6 blokken);
- voorbereiding stage.

Niveau B (wegen)
- wegenproject (2x2 blokken);
- stage wegen (2x2 blokken);
- keuzedeel Innovaties asfaltwegenbouw (verplichte keuze).

Niveau C (keuzedeel en water)
- waterbouwproject (2 blokken);
- keuzedeel Waterbouwtechniek (verplichte keuze)
- stage keuzedeel (2 blokken);
- keuzedeelproject (2 blokken);
- stage water (2 blokken);
- keuzedeel Integraal waterbeheer, Modelleren in de infra of Betonbouw (vrije keuze).

Afstuderen
- afstuderen aan eigen afstudeerproject (2x3 blokken);
- keuzedeel Wiskunde voor HBO of Maatvoeringstechnieken (vrije keuze).

De opleiding Infra combineren we niet met andere opleidingen zoals bv. Bouw, zodat je vanaf de eerste dag van je opleiding met Infra aan de slag gaat!

Maak een keuze uit het submenu om verder te lezen of klik hier.

Copyright © 2020 rijnmond-infra.nl, gemaakt door Floor Nipius

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.