De projecten zijn een mix van theorie en praktijk.

Binnen de opleiding werk je aan verschillende projecten. Door de projecten te doorlopen leer je de theorie. Elk project kent een planfase dat resulteert in een ontwerp en uiteindelijk uitvoeringsgereed wordt gemaakt. De praktijk leer je tijdens je stage (of in de praktijkruimte). Tijdens de opleiding doorloop je een viertal projecten. Behalve het basistraject bestaat elk project uit een module ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering en beheer.

Starttrajectniveau A
Hierin maak je kennis met Infra en de opleiding. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: kennismaken met het tekenprogramma AutoCAD. Hoe verloopt de projectdag? Waarom moet je vergaderen? Hoe maak je een schets? Hoe werkt ons naslagwerk?

Project grondwerk – niveau A
Dit is het eerste echte project van de opleiding. In dit project komt een groot aantal basisbeginselen van de Infra aan bod. Wat is een talud? Wat is een kunstwerk? Je werkt aan een grondwerkproject zoals het graven van watergangen of de ontgraving van een jachthaven. Bij dit project kom je zowel in aanraking met Infratechniek als met Landmeten.

Project wegenniveau B
Het tweede project van de opleiding is een wegenbouwproject. Hier maak je kennis met de theorie van de wegenbouw. Hoe wordt een weg opgebouwd? Wat is een a-symetrische verkeersgeleider? Je werkt aan een wegenbouwproject zoals het aanbrengen van een rotonde of de herinrichting van een woonwijk.

Project water en keuzeprojectniveau C
Het eerst deel bestaat uit een waterbouwproject. In dit project besteed je aandacht aan waterbouwkundige constructies, zoals eenvoudige bruggen, steigers, duikers en stuwen. Het tweede deel bestaat uit een keuzedeelproject. Afhankelijk van je keuze van het keuzedeel wordt het project daarop ingevuld. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Integraal waterbeheer of betonbouw.

Afstudeerproject
In het afstudeerproject werk zelfstandig aan een afstudeerproject. Tijdens een afstudeerstage werk je aan een groot aantal opdrachten. Dit doe je 4 dagen bij een bedrijf en je komt 1 dag naar school. Je werkt dan heel zelfstandig en je laat zien aan je afstudeerbegeleiders op school dat je als beginnende middenkaderfunctionaris Infra aan de slag kunt.

Maak een keuze uit het submenu om verder te lezen of klik hier.

Copyright © 2020 rijnmond-infra.nl, gemaakt door Floor Nipius

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.