Vaak volstaat voor een leerling de begeleiding van zijn SLB-er.

De SLB-er is de spil van de begeleiding op school. Hij houdt de resultaten van zijn studenten in de gaten. De SLB-er kent zijn studenten goed en is hun eerste aanspreekpunt. De SLB-er verzorgt ook eventueel contact tussen school en thuis.

De teamleider geeft leiding aan een groep SLB-ers en docenten die werkzaam zijn in een afdeling. Zodra er problemen ontstaan, bijvoorbeeld door ziekte, herhaaldelijk te laat komen of oplopende conflicten tussen leerlingen, dan kan de SLB-er de hulp van de teamleider inschakelen. Studenten komen in teamvergaderingen regelmatig aan de orde.

Voor de begeleiding van onze leerlingen gebruiken we een digitaal leerlingvolgsysteem. Hierin slaan we op de voortgang van onze studenten op. Denk dan aan projectresultaten, competentiescores en taalscores. De student heeft altijd toegang tot zijn/haar resultaten en het staat u vrij om mee te kijken.

Maak een keuze uit het submenu om verder te lezen of klik hier.

Copyright © 2020 rijnmond-infra.nl, gemaakt door Floor Nipius

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.